Go to Top

Habitatges segurs amb domòtica

La domòtica permet a moltes llars implementar sistemes automatitzats que augmenten la seguretat a la casa contra tot tipus de riscos. En aquest post volem repassar els sistemes de seguretat més populars:

 • Sistemes de protecció exterior: pensats per a «vigilar» la casa. La seva funció és detectar presències estranyes o moviments al voltant de l’habitatge.
 • Sensors de moviment: detecten moviments i produeixen un senyal, ja sigui una alarma, un avís a un altre dispositiu o una visualització en un centre de control.
 • Barrera de rajos infrarojos: si un intrús la traspassa, el sistema considera que s’ha produït una intrusió a l’àrea delimitada i avisa a un altre dispositiu.

Security

 • Sensors d’apertura: són contactes metàl·lics que se situen a portes i finestres tancades de l’habitacle. Al obrir-se qualsevol d’aquestes apertures s’activa una alarma d’avís.
 • Sensors de so: detecten sorolls produïts per factors externs, principalment sorolls forts al voltant del perímetre de l’habitatge. Per exemple, el trencament d’un vidre.
 • Simuladors de presència: imiten l’ús habitual en una casa i poden controlar diferents dispositius: encesa i apagada de llums, control de l’equip de música i TV… A la fi, simulen una casa habitada davant possibles robatoris.   Em sembla la part més interessant
 • Sistemes de vigilància per Circuit Tancat de Televisió: consisteix en la utilització de videocàmeres per documentar l’interior i exterior d’un habitatge, tant de dia com de nit (a la nit serà necessari l’ús de càmeres amb infrarojos).
 • Botó del pànic: dispositiu que se sol instal·lar en algun punt estratègic de l’habitacle per ser premut quan existeixi perill o alguna activitat sospitosa. Al activar-lo, el dispositiu envia un senyal d’auxili a una central d’ajuda. Són molt corrents a comerços.
 • Avisadors d’assistència: dispositius, molt semblants a l’anterior, però pensats per a gent malalta o de la tercera edat.
 • Alarmes tècniques: són aquelles que alerten a l’usuari d’alguna anomalia a l’habitatge ocasionada per una errada en algun altre dispositiu: perill d’incendi, inundació, escapament de gas… A part de l’alarma, solen respondre automàticament davant l’error: obertura de finestres i portes en cas d’incendi, tancament de vàlvules en cas d’escapament, tancament de la clau de l’aigua en cas d’inundació, etc.
 • Dispositius combinats: existeixen dispositius que combinen vàries de les funcions anteriors. Per exemple, la Smart Home de Loxone, permet configurar el sistema d’alarma d’intrusió amb detectors de presència o els contactes de portes i finestres. La programació la fa l’usuari a la seva mida, mitjançant polsadors o a distància i rebent trucades davant d’alertes.
, ,