Go to Top

Control de Màquines Recreatives

AMBIENTAL, com a entitat d’inspecció i control experta en la realització d’Inspeccions Tècniques de Màquines Recreatives està autoritzada per prestar aquest servei a Catalunya, La Rioja i Aragó.

Inspecció Tècnica de Màquines Recreatives (ITM)

Les màquines recreatives i d’atzar estan subjectes a inspeccions tècniques obligatòries (ITM) que permeten avaluar i assegurar de manera periòdica la conformitat dels sistemes de joc segons els requisits reglamentaris aplicables a la zona geogràfica, comunitat, i/o mercat d’explotació del producte.

Máquinas recreativas

La ITM és preceptiva per poder renovar el permís d’explotació per part dels operadors de joc, i es realitza sobre màquines recreatives en explotació situades en salons de joc, sales de bingo, casinos o bé en locals de pública concurrència, per exemple dins el sector de l’hostaleria, així com al magatzem dels operadors.

A qui s’adreça?

Tipus B
Tipus C
Tipus D

Als operadors que tenen màquines recreatives tipus B, C i/o D. Aquests operadors han de sol·licitar la ITM abans de que se’ls caduqui el permís d’explotació de la màquina a una entitat autoritzada per l’administració competent en matèria de joc, com AMBIENTAL.

L’entitat autoritzada serà l’encarregada de verificar que la màquina funciona de conformitat amb els requisits exigits en l’homologació i en la normativa vigent i expedirà el certificat corresponent, que li servirà a l’operador per a poder renovar el permís d’explotació.

Periodicitat

A Catalunya, la primera inspecció periòdica o ITM s’haurà de fer als 4 anys, després cada 2 anys.

A La Rioja, la primera inspecció periòdica s’haurà de fer als 2 anys de l’autorització (abans del 31 de desembre de l’any en qüestió) i després periòdicament també cada 2 anys.

A Aragó, la inspecció periòdica caduca als 4 anys de l’autorització (el 31 de desembre de l’any en qüestió) i l’operador haurà de sol·licitar la inspecció de la màquina abans del 1 de desembre del mateix any.

Per a més informació, no dubtis a contactar amb la persona responsable:

Núria Lain
Directora Tècnica
ÀREA: GAMING

nlain@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)


Serveis a l’administració

Per a l’administració competent en matèria de joc a nivell autonòmic, des d’AMBIENTAL realitzem inspeccions tècniques a mostres aleatòries de màquines recreatives i materials de joc i apostes amb la intenció de comprovar-ne el funcionament correcte i l’adequació a la normativa vigent.