Go to Top

Control Legionel·la

L’any 2002, AMBIENTAL va ser la primera empresa autoritzada a Espanya per a realitzar la inspecció obligatòria d’instal·lacions d’alt risc de produir contagis per legionel·la, autorització que va fer efectiva la Generalitat de Catalunya.

També va ser la primera empresa acreditada per ENAC a Espanya (151/EI239) com a entitat d’inspecció i control d’aquest tipus d’instal·lacions.

En l’actualitat som l’empresa líder en el mercat, amb una base de més de 3.000 clients que confien en nosaltres per fer la revisió d’instal·lacions d’alt risc de produir contagis per legionel·la.


A qui s’adreça?

Contra incendios

A aquells titulars que tinguin una instal·lació considerada d’alt risc de legionel·la, sotmesa a passar la revisió periòdica obligatòria en les Comunitats Autònomes de Catalunya i Aragó (en el cas d’Aragó només en centres hospitalaris).

El propietari d’aquestes instal·lacions ha de demanar a una entitat d’inspecció i control autoritzada per part de l’administració competent, com és el cas d’AMBIENTAL, aquesta revisió. L’entitat autoritzada serà l’encarregada de verificar que les instal·lacions d’alt risc han estat dissenyades, instal·lades i que són mantingudes amb conformitat al que s’estableix en les diferents disposicions reglamentàries vigents, i expedirà el certificat de revisió corresponent.


Inspecció obligatòria d’instal·lacions d’alt risc

La inspecció periòdica d’instal·lacions de risc de produir contagis per legionel·la és obligatòria a Catalunya i Aragó.

AMBIENTAL, com a entitat d’inspecció i control experta en aquest àmbit, està autoritzada per prestar aquest servei a totes aquestes comunitats autònomes.

La revisió d’instal·lacions de risc de produir contagis per legionel·la permet avaluar i assegurar al seu titular, de manera periòdica, que aquestes instal·lacions han estat dissenyades, instal·lades i que són mantingudes amb conformitat al que determinen les diferents normatives estatals i autonòmiques vigents, i rebre el certificat corresponent. Aquestes normatives persegueixen reduir el nombre de contagis i morts per legionel·la.

Control Legionella

Les instal·lacions considerades d’alt risc, que han de passar una revisió periòdica, són les següents:

 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
 • Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de dolls d’alta velocitat o la injecció d’aire (spas, jacuzzis, piscines, banyeres d’hidromassatge i terapèutiques, tractaments amb raig a pressió i d’altres).
 • Centrals humidificadores industrials.
 • Instal·lacions termals.

Periodicitat revisions de les instal·lacions d’alt risc a Catalunya*:

Instal·lació Periocitat
Torres de refrigeració i condensadors evaporatius Anualment
Sistemes d’agua calent sanitària amb acumulador i circuit de retorn Cada 4 anys
Sistemes d’agua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d’alta velocitat o injecció d’aire (spas, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d’altres) Cada 4 anys
Centrals humidificadores industrials Cada 2 anys

*Nota: En el cas de la Comunitat Autònoma d’Aragó, la inspecció periòdica es realitza cada 2 anys i afecta a totes les instal·lacions d’alt risc que tinguin els centres hospitalaris, públics i privats.

 • Inspecció voluntària

 • Serveis a l'administració

Inspecció voluntària

Realització de la revisió de les instal·lacions de risc de produir contagi per legionel·la amb caràcter voluntari per conèixer el seu estat i potencial risc de contagi. La realització de la revisió es realitza d’acord amb l’establert a la legislació vigent a nivell espanyol.

Nota: Per qüestions d’incompatibilitat, Ambiental no ofereix aquest servei a instal·lacions d’alt risc, que hagin de passar la inspecció periòdica reglamentària, ubicades a Catalunya ni a centres sanitaris d’Aragó.

Per a més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Núria Lain
Directora Tècnica
ÀREA: GAMING

nlain@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)

Serveis a l’administració

Entre d’altres, realitzem els següents serveis tant per l’administració autonòmica com local:

 • Formació i assessorament als inspectors de l’administració.
 • Pla de xoc (auditoria massiva d’instal·lacions en àrees geogràfiques determinades i durant un període de temps reduït).
 • Auditoria d’instal·lacions de risc amb el pertinent informe de situació i pla de treball per instal·lació.
 • Censos d’instal·lacions de risc.
 • Seguiment i control d’instal·lacions de baix risc.

Per a més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Núria Lain
Directora Tècnica
ÀREA: GAMING

nlain@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)