Go to Top

Instal·lacions D’Alta Tensió (AT)

AMBIENTAL està acreditada per ENAC per actuar com a organisme de control, col·laborador de l’administració, per efectuar la Inspecció d’Instal·lacions d’Alta Tensió fins a 30 kV a tota Espanya.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis del sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’activitat del client.

Inspecció d’Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió

En el camp de l’ alta tensió ens trobem dos normatives que regulen els camps de les instal·lacions d’ alta tensió i les línies d’ alta tensió.

Alta tensión

El vigent Reglament d’ Instal·lacions d’ Alta Tensió, aprovat pel Real Decret 337-2104, té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques d’ alta tensió.

Per altra banda, el vigent Reglament de línies d’ Alta Tensió, aprovat pel Real Decret 223-2008 té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les línies elèctriques d’ alta tensió.

A qui s’adreça?

A aquelles instal·lacions i línies elèctriques d’alta tensió privades amb tensió nominal igual o inferior a 30kV.

Tipologia i abast

Inspecció periòdica per instal·lacions de tensió nominal menor o igual de 30kV, segons el R.D.337/2014, del 9 de maig, pel que s’aproven el Reglament de condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-RAT01 a 23, i segons el R.D.3275/1982, del 12 de novembre, sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT01 a MIE-RAT20.

Inspecció periòdica de línies d’alta tensió, segons el R.D.223/2008, del 15 de febrer, pel que s’aproven el Reglament sobre les condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries ITC-LAT01 a ITC-LAT09, i segons el Decret 3153/1968, del 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de línies elèctriques d’àrees d’alta tensió.

Periodicitat

Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions d’alta tensió es realitzen cada 3 anys i són d’aplicació a totes les instal·lacions de tensió nominal superior a 1kV.

Les inspeccions periòdiques de les línies d’alta tensió es realitzen cada 3 anys y són d’aplicació a totes les línies que no siguin propietat d’empreses de transport i distribució d’energia elèctrica.

Per a més informació, no dubtis a contactar amb la persona responsable:

Albert Marcó
Director Tècnic Electrotècnica
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (BT/AT)

amarco@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)