Go to Top

Tecnologia

Entra en vigor la BT 52 per a infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

Des del 30 de juny de 2015 ja és vigent el Reial Decret 1053/2014 de 12 de desembre, pel que s ‘aprova la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT-52: «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics», del reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Us en fem un resum de la ITC:

Afecta a totes les noves infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics que s’ executin a

Leer más