Go to Top

Contra incendis (RIPCI)

Inspecció d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI):

AMBIENTAL està acreditada per ENAC per a actuar com organisme de control, col·laborador de l’administració, per efectuar la Inspecció de les Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis de sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’activitat de client.

 

  • Inspecció contra incendis

Inspecció d’instal·lacions

El nou Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) va ser aprovat pel RD 513/2017 de 12 de juny de 2017. Substitueix el RD 1942/1993 i estableix les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per a aconseguir el seu correcte funcionament en cas d’incendi.

A més, estableix les exigències relatives al disseny i instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis, el manteniment mínim dels mateixos i els mitjans humans mínims amb què hauran de comptar les empreses instal·ladores i mantenidores d’instal·lacions de protecció contra incendis.

El nou reglament disposa d’un canvi respecte a l’RD 1942 i és l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) com AMBIENTAL realitzi les inspeccions periòdiques de les instal·lacions de protecció contra incendis.

A qui s’adreça?

Als propietaris, titulars d’instal·lacions, als gestors o administradors de les instal·lacions o als mantenidors de les mateixes. Moltes de les següents tipologies d’establiments estan obligades a passar una inspecció i obtenir un certificat de conformitat de les seves instal·lacions:

legionela


Tipologia i abast

La inspecció és obligatòria en els establiments amb els següents usos i superfícies:

· Ús administratiu amb superfície construïda igual o major a 2000 m²
· Ús docent amb superfície construïda igual o major a 2000 m²
· Ús comercial amb superfície construïda igual o major a 500 m²
· Ús pública concurrència amb superfície construïda igual o major a 500 m²
· Ús Aparcaments amb superfície construïda igual o major a 500 m²

Periodicitat

Les inspeccions periòdiques reglamentàries d’acord amb l’article 22 de l’R.D. 513/2017 s’han de fer amb una periodicitat de deu anys per part d’una OCA com AMBIENTAL.

En el cas d’instal·lacions de protecció contra incendis existents amb deu o més anys des de la seva posada en servei, a l’entrada en vigor del nou RIPCI (2017.12.12), s’han de sotmetre a la primera inspecció per un organisme de control en els següents terminis màxims:

· Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys: en el termini d’1 any (12/12/18).
· Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor de 20 anys: en el termini de 2 anys (2019.12.12).
· Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor de 15 anys: en el termini de 3 anys (2020.12.12).

Abast de la inspecció

La inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis segons RIPCI es compon d’una revisió documental i d’una de física dels elements de la instal·lació.

· Revisió documental del disseny de la instal·lació.
· Comprovació de l’existència d’un contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada, que cobreixi almenys els manteniments dels equips i sistemes subjectes a RD 513/2017.
· Revisió d’actes de manteniment dels sistemes per als 5 anys anteriors a la inspecció periòdica, segons la secció 1a i 2a de l’annex II de l’RD 513/2017.
· Inspecció segons especificacions tècniques d’equips i sistemes que formin la instal·lació:

    1. Sistemes de detecció i d’alarma d’incendis
    2. Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
    3. Sistemes d’hidrants contra incendis
    4. Extintors d’incendi
    5. Sistemes de boques d’incendi equipades
    6. Sistemes de columna seca
    7. Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
    8. Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos
    9. Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats
    10. Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada
    11. Sistemes fixos d’extinció per escuma física
    12. Sistemes fixos d’extinció per pols
    13. Sistemes per al control de fums i de calor
    14. Mantes ignífugues
    15. Enllumenat d’emergència
    16. Sistemes de senyalització luminescent

 
 
pressupost

 

 

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director Tècnic d’instal·lacions contraincendis
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RIPCI)

icester@ambiental.es T. 635859936
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).