Go to Top

Avís Legal

En compliment de l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, el domini www.ambiental.es és titularitat d’AMBIENTAL E.I.C., S.L.U., Balmes 203 2n 2a, 08006, Barcelona, CIF B-62919220, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34725, foli 130, full B 256342, inscripció primera.

AMBIENTAL E.I.C., S.L.U. garanteix la protecció de dades de caràcter personal que se subministra voluntàriament a través de l’adreça electrònica info@ambiental.es o per qualsevol mitjà a través dels diferents apartats del web, de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. La persona que remet la informació a través de l’esmentada adreça de correu electrònic dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals per part d’AMBIENTAL E.I.C., S.L.U.

AMBIENTAL E.I.C., S.L.U. garanteix que les dades només seran accessibles per part de la companyia i que no seran transferibles o cedides a tercers sense el seu consentiment previ. De la mateixa manera, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, notificant-ho a la companyia per carta o fax, o a través d’un correu electrònic dirigit a l’adreça indicada.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la integritat dels continguts d’aquest web, així com de les marques, logotips, dissenys, gràfics, dades, informacions i altres elements associats que hi ha inclosos, són propietat d’AMBIENTAL E.I.C., S.L.U. Qualsevol ús del contingut i dels elements indicats del web sense previ consentiment de la companyia queda expressament prohibit.