Go to Top

Normativa

Control de legionel·la en d’altres països de la Unió Europea?

A causa de l ‘important risc que pot comportar la legionel·losi a la salut pública, el control del bacteri de la legionel·la i el tractament de la malaltia es regula per llei a quasi tots els països de la Unió Europea. Avui, volem repassar-ne els principals i veure què se’ n fa al respecte:

Alemanya
La Infektionsschutzgesetz IfGS (Actuació de Protecció contra Infeccions) va esdevenir obligatòria el gener de 2001.

Leer más

Per què val la pena fer una inspecció periòdica a una instal·lació tèrmica?

A AMBIENTAL ens dediquem a fer inspeccions periòdiques d ‘instal·lacions tèrmiques en els edificis i volem explicar-vos perquè val la pena fer-les en 4 punts fonamentals:

És obligatori.

Segons l’article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, els titulars dels establiments, instal·lacions o productes són responsables d’usar-los i mantenir-los adequadament d’acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

I segons l’article 31 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RD 1027/2007, les instal·lacions tèrmiques i, en particular, els seus equips de generació de calor i fred, i les instal·lacions solars tèrmiques s’han d’inspeccionar periòdicament al llarg de la seva vida útil, a fi de verificar el compliment de l’exigència d’eficiència energètica del RITE.

A més, la no realització d’aquestes inspeccions, pot ser un motiu més que suficient per a que les companyies asseguradores no cobreixin en cas d’accident.

Per seguretat.

La realització d’una inspecció periòdica pot detectar errors que poden ocasionar un perill per a la seguretat de les persones, com per exemple la no existència de vàlvules de seguretat, detectors de gas, sistemes d’extinció, ventilació suficient, sistema de desguàs, etc. A més, l’inspector pot detectar la presència de monòxid de carboni (CO), una substància potencialment perillosa i molt tòxica per a les persones (impedeix la oxigenació de la sang per la hemoglobina) i difícil de detectar per ser inodora.

Beneficis medioambientals.

Amb les inspeccions, els governs pretenen millorar l’ eficiència energètica i fer del nostre país un territori més sostenible i ecològic, amb una

Leer más

Més de 3.200 inspeccions controlaran aquest any la legionel·la a Madrid

El passat dimarts 27 de gener es va fer públic, a través d ‘un reportatge als informatius de Telemadrid, com la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid té previst realitzar durant 2015 un total de 270 inspeccions mensuals per controlar la presència de legionel·la a instal·lacions de refrigeració i aigua i minimitzar així, l’ aparició de casos de legionel·losis.

Aquestes declaracions les realitzà el conseller

Leer más