Go to Top

Empresa d’inspeccions reglamentàries

MODIFICACIÓ NORMATIVA DE LES INSPECCIONS DE RITE

Cal avançar les inspeccions periòdiques de les instal·lacions tèrmiques dels edificis (inspecció RITE) abans de finals d'aquest any 2022, si el 31 de desembre de 2022 faria més de 2 anys que la instal·lació no ha passat una inspecció.

 

El 9 d'agost 2022 va entrar en vigor el REIAL DECRET 14/2022, de l'1 d'agost, de Mesures d'Estalvi i Eficiència Energètica. Segons aquest Reial decret, els edificis d'ús administratiu, ús comercial i pública concurrència que van realitzar la darrera inspecció periòdica d'eficiència energètica (RITE) anterior a l'1 de gener de 2021, han de passar obligatòriament una nova inspecció extraordinària ABANS DEL 31 de DESEMBRE del 2022.

Alguns dels nostres clients: