Go to Top

Com mantenir les torres de refrigeració?

El manteniment dels equips de refrigeració evaporativa, com són les torres Torre refrigeracióde refrigeració i els condensadors evaporatius, és un procés senzill i que aporta més avantatges que inconvenients.

Quines avantatges?
*Prevenir la proliferació del bacteri de la legionel·la
*Optimitzar el rendiment dels equips
*Fer els equips més eficients energèticament
*Aconseguir que les màquines tinguin una vida útil més llarga.

I com fer-ho? Us ho expliquem a continuació!

Conèixer la teoria. El Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, estableix els criteris higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. En aquesta decret s’estableix les condicions de manteniment bàsiques que s’han de seguir per assegurar el correcte manteniment d’aquestes instal·lacions de risc. Entre d’altres coses, estableix la revisió mensual de la safata, semestral del rebliment i anual del separat de les gotes. També estableix la freqüència mínima de mostreig de legionel·la per a torres de refrigeració i condensadors evaporatius, que per controlar la legionel·la s’ha de fer trimestralment, i pel control d’aerobis totals, mensualment.
Controlar els equips. La posada en marxa dels equips en condicions incontrolades és un dels motius que poden contribuir a que no funcioni una màquina o a un brot de legionel·la. Quan ens referim a condicions incontrolades, simplement ens estem referint a no seguir els controls i neteges i desinfeccions periòdiques recomanades pels fabricants i/o determinades per la normativa vigent.
fountain-197334_640Controlar l’aigua. El RD 865/2003 estableix els paràmetres indicadors de qualitat de l’aigua, que cal mostrejar mensualment en torres de refrigeració i condensadors evaporatius. Entre d’altres, el control de la terbolesa, la conductivitat, el pH, el ferro total, la temperatura i el nivell de desinfectant utilitzat en el tractament de l’aigua (segons les especificacions del fabricant).

Control al dia. Cal vigilar que els llibres de control de manteniment estiguin al dia, i vetllar perquè el manteniment i les diferents inspeccions que passin les instal·lacions estiguin fetes per empreses de reputació, com AMBIENTAL.

En resum, un senzill i constant manteniment de les instal·lacions ajudarà a mantenir el rendiment tèrmic dels equips i a prevenir el creixement de microorganismes potencialment perillosos, com és el cas de la legionel·la. Si vols evitar-ho, tingues al teva instal·lació al dia!

, ,