Go to Top

AMBIENTAL, líder en Control de Màquines Recreatives a Catalunya

Des de l’octubre de l’any 2009, AMBIENTAL realitza Inspeccions Tècniques de Màquines Recreatives (ITMs) a Catalunya i, des de desembre de 2010, a La Rioja. Durant aquests anys AMBIENTAL ha experimentat un fort creixement en aquests dos mercats fins a situar-se com a líder en aquest àmbit a Catalunya, amb una quota de mercat estimada del 77%.

A l’actualitat, AMBIENTAL treballa per a 308 operadors de joc, 288 dels quals són de Catalunya i 20 de La Rioja. A Catalunya, 201 són de la província de Barcelona, 50 de Girona, 25 de Tarragona i 12 de Lleida.

AMBIENTAL ha realitzat l’últim any un total de 2.979 ITMs, 2.820 a Catalunya i 159 a La Rioja. Tenint en compte el nombre d’ITMs que es realitzen a cadascuna d’aquestes dues comunitats autònomes, AMBIENTAL concentra un total del 77% de l’activitat que es realitza a Catalunya i un 25% de la que es realitza a La Rioja.

maquines recreatives

AMBIENTAL, com a entitat d’inspecció i control experta en aquest àmbit, està autoritzada actualment per prestar aquest servei a Catalunya i a La Rioja. La ITM permet avaluar i assegurar, de manera periòdica, la conformitat dels sistemes de joc a les diferents normatives estatals i autonòmiques. La ITM és preceptiva per poder renovar el permís d’explotació per part dels operadors de joc i es realitza sobre màquines recreatives en explotació situades a salons de joc, sales de bingo, casinos o bé a locals de pública concurrència, per exemple, a l’hostaleria.

, , , , , , , , ,