Go to Top

Nova Instrucció 2/2015: modificació del RITE de 2013

Generador de calor
La Generalitat de Catalunya ha publicat la Instrucció 2/2015, que estableix els criteris d’aplicació a Catalunya del RITE, tot inspirant-se en els principis de racionalització i eficàcia administrativa.

>> Veure la Instrucció completa aquí.

La Instrucció 2/2015 regula la modificació del RITE que es va fer al 2013 (RD 238/2013) i en resum diu:

  • Els Organismes de Control són els agents qualificats per a fer les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica en instal·lacions tèrmiques en els edificis (si són de més de 12KW en el cas de fred o de més de 20KW en cas de calor).
  • Els criteris tècnics a seguir són els procediments acreditats per ENAC.
  • La periodicitat d’inspeccions és l’establerta pel Reial Decret 238/2013. D’aquesta manera les inspeccions s’haurien de fer periòdicament segons la potència útil nominal i el tipus de combustible:

Calor. 20 kW ≤ P ≤ 70 kW. Qualsevol combustible. Cada 5 anys.
Calor. P > 70 kW. Gasos i renovable. Cada 4 anys.
Calor. P > 70 kW. Altres combustibles. Cada 2 anys.
Fred. P ≥ 12 kW. Qualsevol combustible. Cada 5 anys.

La primera inspecció cal realitzar-la en funció del dia en que es va posar en funcionament la instal·lació, segons els següents paràmetres:

Calor. 20 kW ≤ P ≤ 70 kW. Qualsevol combustible. Abans de 5 anys.
Calor. P > 70 kW. Gasos i renovable. Abans de 4 anys.
Calor. P > 70 kW. Altres combustibles. Abans de 2 anys.
Fred. P ≥ 12 kW. Qualsevol combustible. Abans de 5 anys.

  • La nulitat de les instruccions 12/2008 SIE, 9/2010 SIE, 6 d’abril de 2011 i 5/2011, excepte el format d’acta que es continuarà utilitzant.
  • Aquesta nova instrucció s’aplicarà a partir del 4 de juny de 2015 (inclòs), sense possibilitat de terminis.

Si voleu realitzar una inspecció de la vostra instal·lació tèrmica, no dubteu en visitar la pàgina d’Instal·lacions Tèrmiques o posar-vos en contacte amb Javier Rojo, Director Tècnic de l’Àrea, a través del seu correu o trucant al telèfon 93 490 45 85.

, , ,