Go to Top

Manteniment

ECA’s per a tota Espanya, un millor control

A principis d ‘any, una altra notícia desencoratjadora es publicava en territori gallec. Galícia registrava un total de 84 casos de legionel·losis -pneumònia provocada per la bactèria de la legionel·la- durant el 2014, el que suposava un increment del quasi 50% respecte a feia dos anys (en 2012 hi hagué només 44 casos). L’ informe relatava com la incidència del 2014 era la més alta de la passada dècada.

Leer más

Per què val la pena fer una inspecció periòdica a una instal·lació tèrmica?

A AMBIENTAL ens dediquem a fer inspeccions periòdiques d ‘instal·lacions tèrmiques en els edificis i volem explicar-vos perquè val la pena fer-les en 4 punts fonamentals:

És obligatori.

Segons l’article 7 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, els titulars dels establiments, instal·lacions o productes són responsables d’usar-los i mantenir-los adequadament d’acord amb les condicions de seguretat industrial legalment exigibles, de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, de presentar les declaracions responsables, de tenir la documentació exigible i de fer les inspeccions que estableix la normativa vigent.

I segons l’article 31 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, RD 1027/2007, les instal·lacions tèrmiques i, en particular, els seus equips de generació de calor i fred, i les instal·lacions solars tèrmiques s’han d’inspeccionar periòdicament al llarg de la seva vida útil, a fi de verificar el compliment de l’exigència d’eficiència energètica del RITE.

A més, la no realització d’aquestes inspeccions, pot ser un motiu més que suficient per a que les companyies asseguradores no cobreixin en cas d’accident.

Per seguretat.

La realització d’una inspecció periòdica pot detectar errors que poden ocasionar un perill per a la seguretat de les persones, com per exemple la no existència de vàlvules de seguretat, detectors de gas, sistemes d’extinció, ventilació suficient, sistema de desguàs, etc. A més, l’inspector pot detectar la presència de monòxid de carboni (CO), una substància potencialment perillosa i molt tòxica per a les persones (impedeix la oxigenació de la sang per la hemoglobina) i difícil de detectar per ser inodora.

Beneficis medioambientals.

Amb les inspeccions, els governs pretenen millorar l’ eficiència energètica i fer del nostre país un territori

Leer más