Go to Top

Certificat eficiència energètica

El teu immoble ja té el certificat d'eficiència energètica?

Certificat Eficiència EnergèticaSi ets propietari d’un habitatge, oficina o local comercial construït abans del novembre del 2007 i vols llogar-lo o vendre’l, et cal obtenir un Certificat d’Eficiència Energètica.

Des del passat 1 de juny del 2013, data en què entrà en vigor el nou Reial Decret (235/2013), els propietaris heu de facilitar aquesta certificació i fer-la constar en qualsevol anunci que publiqueu per tal que els llogaters i compradors puguin avaluar l’eficiència energètica de l’immoble.

És, doncs, una ocasió perfecta per saber quin impacte ecològic tenen les teves propietats i de quina manera pots minimitzar-lo, estalviant diners i posant, de passada, el teu gra de sorra per la conservació del Medi Ambient.

Certificar el teu immoble amb AMBIENTAL, empresa certificadora de referència a Catalunya, és garantia d’eficàcia i fiabilitat.

El compromís ambiental

Rapidesa

Ens comprometem a presentar el teu certificat a la Generalitat en un màxim de 36 hores.

Qualitat

Ens enorgulleix que se’ns hagin aprovat el 100% dels certificats presentats.

Preu

Obtingues el teu certificat des de 60 euros sense renunciar a l’excel·lència.

pressupost

Informació

 • És un document que certifica el nivell d’emissions de CO2 d’un immoble en relació amb les seves dimensions.

  El certificat utilitza una escala de set lletres, de l’A (els edificis més eficients energèticament) a la G (els més contaminants), el mateix sistema que ja s’aplica als electrodomèstics.

  Gràcies al certificat, el propietari sabrà quin és el consum energètic del seu immoble i obtindrà un llistat de millores que l’ajudaran a identificar els punts d’ineficiència.
  A més, si decideix aplicar les millores que el certificat proposa, estalviarà diners en despesa energètica i contribuirà a reduir l’impacte ecològic de la seva activitat.

  Per la seva banda, els llogaters i compradors podran valorar i comparar l’eficiència energètica de l’edifici abans de prendre la decisió final, comptant amb informació precisa i contrastada sobre els costos energètics associats a habitar l’habitatge o local.

  Del que es tracta és de saber quin és el nivell del teu habitatge respecte de la mitjana energètica espanyola. És una de les idees clau de la qualitat: avaluar primer per tal de saber on som i cap on hem d’anar.

 • El certificat ens dirà quina és l’energia que el nostre edifici o immoble consumeix cada any en condicions normals d’ús, comptant amb tots els serveis necessaris per mantenir el confort i la qualitat de vida (calefacció, refrigeració, ventilació, producció d’aigua calenta sanitària, il·luminació…)

  El càlcul es fa transformant l’energia consumida a quilograms de CO2 i dividint-los pels metres quadrats de l’habitatge durant un any. Així, a aquells habitatges amb una ratio d’emissions per sota dels 6,8 kg de CO2/m² l’any se’ls assigna la lletra A, la millor qualificació. La pitjor nota, la G, és pels que superen els 70,9 kg de CO2/m² anuals.

  A més, el certificat inclou una llista de millores personalitzades per tal d’informar l’usuari sobre quines alternatives té a l’abast per fer de l’immoble un espai més eficient energèticament.

 • El Reial Decret 235/2013 del 5 d’abril estableix que tots els immobles de construcció anterior al novembre del 2007 que es vulguin llogar o vendre hauran de comptar amb un Certificat d’Eficiència Energètica.

  El propietari haurà de posar el certificat a disposició del llogater o comprador en el moment de la transacció, i fer-lo constar en qualsevol anunci que publiqui.

  El certificat té una validesa màxima de 10 anys.
  Es podrà renovar voluntàriament abans d’aquest termini en cas que es modifiquin aspectes de l’immoble que puguin canviar la seva qualificació energètica.

  La norma entrà en vigor l’1 de juny del 2013.

  Des de l’1 de novembre del 2007, data d’entrada en vigor del Reial Decret 47/2007 del 19 de gener, la normativa ja era d’obligat compliment:
  · per a tots els habitatges de nova construcció.
  · per aquells immobles de més de 1.000m² de superfície útil que facin rehabilitacions o reformes que afectin a més del 25% del total dels seus tancaments.

  En canvi, hi ha immobles pels quals el compliment no serà obligatori:
  · edificis d’habitatges que es lloguin per un temps inferior a quatre mesos l’any.
  · edificis aïllats amb una superfície útil inferior a 50m².
  · construccions provisionals amb un ús inferior a dos anys.
  · edificis que es comprin per al seu enderrocament.
  · edificacions que hagin de romandre obertes.
  · la part no residencial dels edificis industrials i agrícoles.
  · edificis i monuments protegits oficialment pel seu valor arquitectònic o històric.
  · llocs de culte.
  · edificis de planta única i escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic ni afectin a la seguretat de les persones.

  L’origen d’aquesta nova normativa el trobem al Protocol de Kyoto de les Nacions Unides, que proposa als estats un nou model de control del canvi climàtic en base a la limitació de les emissions de CO2.
  A la Unió Europea, on més del 40% del consum energètic correspon a edificis residencials o terciaris (sobretot climatització i il·luminació), es decideix emetre l’any 2002 la Directiva 2002/91/CE, referent a la certificació energètica, complementada l’any 2010 amb la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis.
  El Reial Decret del passat mes d’abril és la traducció que aquestes directives europees han tingut a Espanya per l’habitatge usat (l’habitatge de nova construcció ja certifica l’eficiència energètica des del Reial Decret 47/2007).

 • Tothom obté la certificació.
  No es tracta d’un “premi” que només es dóna als immobles més eficients, sinó d’un certificat que informa sobre quin és el nivell d’eficiència energètica de l’immoble.
  Així, els edificis poc eficients no seran sancionats ni perseguits. L’objectiu no és castigar els propietaris per la baixa eficiència dels seus immobles, sinó informar-los i conscienciar-los per tal que, si ho volen, puguin millorar-la.
  El certificat, per tant, no obliga el propietari a prendre cap mesura en relació a l’eficiència energètica del seu immoble. Aplicar aquestes millores és desitjable, però la decisió queda en mans del propietari.

  Ara bé: la llei sí que preveu sancions per aquells immobles que no comptin amb el certificat o per aquells que en falsegin les dades.
  Les sancions oscil·len entre els 300 i els 6.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.

 • 5- Consulta aquí un exemple de certificat d’eficiència energètica

  L’etiqueta
  L’informe

Ambiental

 • A AMBIENTAL ens mouen l’esforç i l’entusiasme.
  Potser és per això que tantes persones ens han fet confiança, convertint-nos en una de les empreses certificadores de referència a Catalunya.
  Per això i perquè no oblidem que el nostre compromís és amb les persones, i que l’única manera d’assolir tot el que ens proposem és ésser sempre tan a prop com puguem de tots aquells que confien en nosaltres.
  I volem que tu siguis un d’ells.
  Et garantim que, amb AMBIENTAL, obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica esdevindrà un tràmit ràpid, econòmic, fiable i veritablement útil.

 • Troba a AMBIENTAL el servei més ràpid i el preu més competitiu sense renunciar a l’excel·lència: obtingues el teu Certificat d’Eficiència Energètica des de 60 euros i en menys de 36 hores de la mà d’un equip professional altament qualificat.

  Com a propietari, tens total llibertat per escollir el tècnic que prefereixes per certificar l’eficiència energètica del teu immoble, sempre que compti amb la titulació que l’habilita.
  Però no tots els tècnics ofereixen un servei equivalent.
  I doncs, quin criteri has d’aplicar?
  Posa’t-ho fàcil: AMBIENTAL és garantia de rigor, eficàcia, experiència i fiabilitat.

  RAPIDESA

  AMBIENTAL garanteix executar la feina en un termini màxim de 36 hores entre la comanda i el lliurament telemàtic a l’Institut Català d’Energia de la sol·licitud de certificat.

  QUALITAT

  Amb AMBIENTAL totes les recomanacions de millora estaran perfectament detallades i seran coherents amb les necessitats de l’immoble.

  RENTABILITAT

  AMBIENTAL avaluarà econòmicament totes les recomanacions de millora i assegurarà el retorn de la inversió necessària per a cada mesura proposada.

  ACCESSIBILITAT

  AMBIENTAL t’ofereix un accés online permanent al teu Certificat d’Eficiència Energètica.

  TRACTE PERSONALITZAT

  AMBIENTAL vetllarà en tot moment pels interessos del propietari o promotor.

 • AMBIENTAL posa al teu servei un equip tècnic altament qualificat per tal de garantir la màxima qualitat en el mínim temps possible. Ells són els qui faran el treball de camp al teu immoble i després processaran les dades.

  Els resultats seran enviats a l’Institut Català d’Energia, que els validarà abans de retornar en un breu termini el certificat aprovat.

 • Amb AMBIENTAL el procés per obtenir el Certificat d’Eficiència Energètica és àgil i eficaç, amb un termini màxim de 36 hores entre la contractació i l’enviament:

  1. CONTRACTACIÓ

  El propietari de l’immoble contracta AMBIENTAL per elaborar l’informe de l’immoble que vol certificar.

  2. VISITA DEL TÈCNIC CERTIFICADOR

  Un tècnic certificador d’AMBIENTAL visita l’immoble a certificar almenys una vegada, amb l’objectiu de:

  · Obtenir la identificació de l’edifici o habitatge: nom de l’edifici, adreça, referència cadastral, antiguitat i normativa que li és d’aplicació.
  · Obtenir les dades del promotor/propietari.
  · Establir quin ús es dóna a l’edifici i quines són les seves condicions de funcionament i ocupació.
  · Consignar les mesures de l’edifici o habitatge i del seu entorn: geometria, situació, ombres, orientació…
  · Recollir i analitzar les característiques energètiques de l’edifici: envolupant, instal·lacions, aïllaments, ponts tèrmics…
  · Obtenir la signatura del promotor/propietari al document que autoritza AMBIENTAL a presentar la certificació a l’Institut Català d’Energia en el seu nom i sense el qual no es pot assolir el tràmit.

  3. QUALIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

  AMBIENTAL tracta les dades obtingudes amb els programes homologats (CE3, CE3X, CERMA) i n’obté una qualificació d’eficiència energètica.

  4. RECOMANACIONS DE MILLORA

  A partir de la qualificació d’eficiència energètica, AMBIENTAL elabora la llista obligatòria de propostes de millora personalitzades per a l’habitatge o edifici, i en valora la viabilitat econòmica.

  5. ENVIAMENT I OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT

  Finalitzada la valoració, s’envien l’informe i l’autorització signada a l’Institut Català d’Energia , que en un breu termini (mai superior a 5 dies laborables) retorna el certificat aprovat.

 • Amb AMBIENTAL obtindràs el Certificat d’Eficiència Energètica des de 60 euros.
  Estem convençuts que un preu competitiu no està renyit amb l’excel·lència i el tracte personalitzat.

  Si desitges saber el cost exacte de la certificació en el teu cas, no dubtis en sol·licitar un pressupost personalitzat, que es farà comptant amb les característiques concretes del teu habitatge.

 • 6- Sol·licita ara des d’aquí un pressupost personalitzat