Go to Top

El Departamento de salud RECUERDA la necesidad de mantener las actuaciones de prevención y control de las instalaciones de riesgo de producir contaminación por legionella también durante estos momentos, a pesar del estado de alarma para el Coronavirus SARS-CoV- 2

El departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya nos ha comunicado lo siguiente:

Atesa la declaració de l’estat d’alarma per fer front al Coronavirus SARS-CoV-2, i amb la finalitat de donar resposta a les consultes que arriben al respecte, us informem que el Departament de Salut hem publicat una nota al web sobre la prevenció i control de la legionel·losi. Podeu trobar aquesta informació al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/

La nota, com veureu, destaca els problemes respiratoris que també produeix la legionel·losi i l’impacte sobre el sistema sanitari que podria produir l’aparició de casos o brots,  agreujant la situació actual. Per això, recorda la necessitat de mantenir les actuacions de prevenció i control de les instal·lacions de risc.

Pel que fa al mostreig i control analític, la normativa preveu unes periodicitats que cal respectar, tal com hem comentat, però entenent que poden ser contemplades dins un marge de dies prudent, sempre tenint en compte les característiques i el risc de cada instal·lació concreta.

D’altra banda, volem aclarir que el proveïment d’aquests serveis per dur a terme la prevenció i el control de la legionel·losi no es contradiu amb les disposicions que han establert les autoritats competents per fer front a aquesta crisis sanitària, que permeten la mobilitat per als serveis essencials i per anar a treballar quan sigui necessari.