Go to Top

Màquines recreatives

Control de Màquines Recreatives (ITM):

AMBIENTAL està acreditada per ENAC (179/EI312) com a entitat d’inspecció i control per a la realització d’Inspeccions Tècniques de Màquines Recreatives a tota Espanya.

AMBIENTAL, com a entitat d’inspecció i control experta en aquest àmbit, està autoritzada per prestar aquest servei a Catalunya, La Rioja i Aragó.