Go to Top

Inspeccions voluntàries pel control de legionel·la. Valen la pena?

Molt sovint, i pel que respecta a tot tipus de control, inspecció o revisió, es té Acumulador ACS gristendència a seguir les lleis vigents i fer tots aquests controls quan són estrictament necessaris. Tendim a pensar que si la llei obliga a tal o qual inspecció en determinat o cada tant temps, és perquè serà el millor per a la nostra instal·lació.
Però és realment així?
Des d’AMBIENTAL creiem que les inspeccions voluntàries, que no són obligatòries oficialment, milloren la instal·lació, el seu servei i tots els processos de gestió i els professionals que en depenen. Us destaquem algunes millores:

  • Avaluen els proveïdors contractats pels titulars: els titulars de les instal·lacions sovint tenen contractats a proveïdors que els mantenen la instal·lació. Aquests contractes de manteniment tenen un import molt superior a una revisió voluntària. Sovint, al mantenidor se’l contracta segons preu, la qual cosa no és en sí negativa, sempre i quan el proveïdor sigui econòmic però suficientment rigorós. Però com saber el grau de rigorositat del mantenidor? El titular de la instal·lació, si no té els coneixements tècnics relatius a les instal·lacions, té molt difícil el poder avaluar el seu mantenidor, mentre que la responsabilitat final de la instal·lació (per exemple, en un cas de contaminació per legionel·la), recaurà sempre en el titular. És per això que des d’AMBIENTAL recomanem una inspecció voluntària periòdicament, per avaluar i recolzar la tasca del mantenidor.

 

  • Un control més exhaustiu, més seguretat: Les inspeccions obligatòries d’algunes instal·lacions, com per exemple les instal·lacions d’aigua, es fan de 4 en 4 anys. Des d’AMBIENTAL creiem que aquest període d’entre revisions és massa llarg en moltes ocasions. És per això que alguns clients nostres fan una inspecció voluntària a les seves instal·lacions de forma anual o bianual, tot i que la llei, només els obligui a fer-ho cada 4 anys.Si això anterior aplica a Catalunya, on ja hi ha una legislació que obliga a fer revisions obligatòries, encara pren més rellevància a altres comunitats autònomes on no existeix establerta una periodicitat de revisions realitzades per empreses terceres, objectives i expertes.

Dit això, cal fer revisions voluntàries? Repetim, per llei no, però una revisió de les instal·lacions de risc de produir contagi per legionel·la amb caràcter voluntari us donarà a conèixer el seu estat i potencial risc de contagi.

, , , , ,