Go to Top

Per què no s’utilitzen les ECA’s pel control de legionel·la a tota Espanya?

La passada setmana va aparèixer un comunicat a diversos mitjans de comunicació de tot el país on s’afirmava que la mortalitat per legionel·la es situava entre l’1 i el 10% a Espanya, amb una incidència d’entre 20 i 30 casos per cada 100.000 habitants, segons les conclusions d’unes jornades sobre prevenció i control d’aquesta malaltia que van tenir lloc a Dènia, Alacant, i que varen reunir a més de 150 especialistes del país.

fotometre

En aquest sentit, a AMBIENTAL pensem que la incidència de casos i mortalitat és prou elevada per a que els sistemes de control es regulessin i milloressin a tot el país. Actualment, els sistemes emprats de gestió i control són diferents segons la comunitat autònoma i conseqüentment, els casos i la incidència de mortalitat també és diferent. Fa uns mesos ja vàrem constatar en aquest mateix blog com els casos a Catalunya havien disminuït fins a la meitat en els darrers temps gràcies a l’aparició de les ECAs, Entitats Col·laboradores de l’Administració dedicades a inspeccionar les instal·lacions amb risc de produir legionel·losi. A Catalunya, el nombre de casos s’ha reduït a la meitat (-46% amb dades fins el 2011), respecte al número de casos que es van detectar el 2002.

A dia d’avui, els Organismes de Control o Entitats d’Inspecció són l’instrument emprat per controlar riscos en tots els àmbits a Espanya, però també a nivell internacional. I com ja hem argumentat anteriorment, és clar que funcionen. La Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, on els mateixos inspectors del Departament són els que realitzen les inspeccions, anunciava fa poques setmanes com té previst realitzar durant 2015 un total de 270 inspeccions mensuals per controlar la presència de legionel·la a instal·lacions de refrigeració i aigua i minimitzar així, l’aparició de casos de legionel·losis.

Veient les dades, ens preguntem: per què no es regula per a totes les comunitats autònomes la gestió de les revisions per Organismes de Control o Entitats d’Inspecció? Per què no fer pressió per a que es realitzin més inspeccions i revisions, si és evident que es redueixen els casos i la mortalitat? Si hi ha territoris on no hi ha prou inspectors, o bé, per la contenció i/o reducció de la despesa s’han de prioritzar altres partides en l’àmbit de la salut, no entenem perquè no es fa servir aquest sistema de control que, repetim, tots els països i en molts i molts àmbits s’ha emprat i funciona. A AMBIENTAL creiem que és imprescindible, una qüestió de salut.

, , , ,