Go to Top

Nou! AMBIENTAL ja realitza revisions d’Instal·lacions de Baixa Tensió

Des d’AMBIENTAL volem informar-vos que ja realitzem revisions d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, ja siguin inspeccions obligatòries o medicions no reglamentàries, després d’haver estat acreditats per ENAC (veure acreditació).

Les inspeccions d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió es regeixen per el vigent Reglament d’Instal·lacions Electrotècniques per a Baixa Tensió (REBT), que té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de cumplir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de la baixa tensió amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instal·lacions.

bt

Al respecte, existeixen diferents tipus d’inspeccions: la inicial (al executar-se, ampliar-se o modificar-se una instal·lació); les periòdiques (cada 5 o 10 anys); o les medicions no reglamentàries (per a propietaris, titulars o mantenidors d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió que vulguin disposar d’informació sobre l’estat de la seva instal·lació elèctrica).

T’interessa? Demana’ns pressupost!

 

, , ,