Go to Top

No vas poder assistir al VI Congrés de Legionel·la i Qualitat Ambiental?

Te’n fem un resum!

Si no vas poder assistir a aquest congrés que es va realitzar el passat 11 i 12 de Transparència portadafebrer a Terrassa, us volem deixar aquí un resum del que nosaltres vam considerar més important, per avançar en el camp del control d’aquesta plaga.

El Congrés es va dividir en dos dies: el primer tractava de legionel·la i el segon, sobre qualitat ambiental. Per a AMBIENTAL, a causa de la nostra activitat d’inspecció en instal·lacions de risc de legionel·la, el primer dia era més interessant, pel que ens basarem més en els continguts d’aquest primer bloc. A continuació destaquem algunes idees claus que es van donar al llarg de les ponències.

En la ponència «Estratègies per prevenir la legionel·losis en grans edificis», de Miquel Sabrià, Catedràtic de Medicina de la UAB, es va detallar molt com fer un bon tractament i detecció de la legionel·la, recalcant que cal sectoritzar les zones i avaluar on hi ha el major risc d’exposició, per poder prioritzar el sector amb més risc de contagi. També va fer esment d’algunes controvèrsies, com que no és possible eradicar la legionel·la totalment, però sí es possible treballar per minimitzar-la; i també va parlar de la variabilitat de la presa de mostres i la importància de la posterior valoració d’aquestes per tenir un bon estudi de la situació de la instal·lació a tractar.

Comunicacions OralsEn la següent exposició, «Gestió de brots i inspecció sanitària», oferta per Mercedes Butler, Tècnica de Suport de la Subdirecció General de Sanitat Ambiental de la Comunitat de Madrid, va parlar del programa 2015 per a aquesta Comunitat que consistirà en 32.150 inspeccions i la recollida de 550 mostres, una informació ja publicada en aquest blog. Butler també va recalcar la importància de la col·laboració amb el sector: ella explicà com la Comunitat de Madrid té les taules de coordinació amb les associacions i empreses del sector, i de forma periòdica, es reuneixen per compartir coneixements i avançar en la reducció del risc.

En una altra exposició, «Guia per la contractació dels serveis de prevenció i control de la legionel·la», de Santa Gil, Presidenta de l’Associació Nacional d’Empreses de Control de Plagues, Gil va remarcar la importància i els aspectes a tenir en compte per part d’un titular per contractar una empresa ROESP competent, que compleixi amb els requisits mínims per donar un bon servei de manteniment i tractament de les instal·lacions.

A la ponència «Guia per la presa de mostres en instal·lacions de risc de la Comunitat Autònoma del País Basc», de Yolanda Cuetos, Tècnica de Salut Pública, es va explicar la guia que s’ha editat en aquella comunitat, pensada especialment per a la presa de mostres, i sobretot orientada a torres i ACS. La tècnica remarcà la importància de la elaboració d’un bon pla de mostreig per fer una bona avaluació de riscos de la instal·lació.

Una altra exposició remarcable fou «Necessitat d’augmentar els requisits legals i la solvència tècnica a les empreses de manteniment per assegurar una prevenció professional a les instal·lacions de risc», duta a terme per Sergi Martí, director general d’STENCO i president d’AquaEspaña. Es van plantejar els pocs requisits demanats per part de l’Administració per registrar a una empresa de manteniment i tractament dins del Registre de ROESP i la necessitat de que existeixi algun registre o norma que recolzi i doni acreditació a aquelles empreses ROESP tècnicament competents, sobre aquelles que no compleixen correctament amb el manteniment i/o tractament de les instal·lacions de risc de legionel·la.

També fou interessant «El diòxid de clor, estabilitzat i llest per al seu ús: avantatges de la seva aplicació en la lluita contra la legionel·la», exposició d’Agustín Martínez de Eminfor, en la qual es va presentar el CLODOS PURO (diòxid de clor estabilitzat) que es genera a partir d’una reacció lenta de clorit sòdic i una barreja d’oxidants i estabilitzadors en medi lleugerament àcid. Es va parlar del sistema de dosificació d’aquest producte, com a alternativa a l’ús de l’hipoclorit sòdic en el tractament per la desinfecció de l’aigua de les instal·lacions de risc de legionel·la. També va presentar diferents estudis i els conseqüents resultats obtinguts en les instal·lacions on s’ha aplicat l’ús d’aquest producte. Alguns dels avantatges que destaquen del CLODOS PURO són que requereix un menor temps de contacte,  elimina el biofilm, no és un producte corrosiu, no genera subproductes i que actua en un rang de pH més ampli.

Jordi Romero, de M3E2, va parlar de «Reactors H2O Titanium: la desinfecció d’aigua sostenible i sense productes químics» englobant-ho en la tendència tecnològica que opta per rebaixar l’ús de productes químics. En aquesta ponència s’introdueix la tecnologia de l’H2O Titanium, on s’utilitza el diòxid de titani com a element clau del procés de tractament de l’aigua. Aquest procés consisteix en irradiar llum UV sobre la superfície del diòxid de titani (TiO2), activant-lo com a catalitzador de la reacció i generant grans quantitats de radicals hidroxil (procés que es coneix com fotocatàlisis oxidativa avançada). Es destaquen també les propietats i els avantatges del sistema per al tractament de l’aigua, com per exemple: el seu manteniment econòmic i fàcil, llarga vida útil, és ecològic, és un oxidant potent, l’ús de la radiació UV és efectiva contra bactèries, virus i altres microorganismes, etc.

Si vols un resum més extens de totes les ponències, pots descarregar-te aquí el resum oficial del Congrès.

Si vols fer-nos alguna pregunta al respecte o vas anar tu també al Congrés i vols afegir algun tema interessant que va sortir durant les dues jornades, deixa’ns un comentari!

, ,